Wednesday, February 4, 2009

:: TCP/IP ::

1. Rule to communicate (language):

  • Peralatan rangkaian
  • Protokol
  • Media

2. IP Adress (Alamat IP)

  • Apabila komputer bersambung ke Internet, samada melalui ISP atau sambungan LAN dalam rumah atau pejabat, komputer anda diberikan alamat IP. Alamat unik ini akan membezakan komputer anda dengan komputer-komputer lain di Internet.

  • Isytihar dalam 4 octet :

  • Kelas IP Adress

  • Broadcast - Penghantaran kepada umum (general)

  • Multicast - Penghantaran yang terhad (limited)

3. IP Address Version 4 ( Alamat IPv4)

  • 32 bit
  • X . X . X . X

- Octet 4 from (1 -254)

- Octet 2 & 3 from (0 - 254)

- Subnetmask contain value " 0" can be 0 - 2543 comments: